Detail práce

The Determinants of Corporate Credit Lines Accessibility in the Czech Republic

Autor: Mgr. Pavel Hanák
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Petr Gapko Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 100
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá odhadnutím faktorů, které ovlivňují dostupnost úvěrů pro firmy v České republice. Metodologie vychází z uznávaných mezinárodních prací, které pojednávají o trhu úvěrů obecně, nebo řeší ekonometrické metody a postupy vhodné pro odhady daných trhů. V práci je použit odhad metodou Maximum Likelihood Estimation. Závislá proměnná je vždy procentní změna objemu korporátních úvěrů a nezávislými proměnnými jsou procentní změny různých makroekonomických ukazatelů. Práce přináší klíčové poznatky pro pochopení funkce trhu úvěrů v ČR.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY