Detail práce

Parallel Currency: A Suitable Tool for Vulnerable Euro Zone Countries?

Autor: Mgr. Kateřina Kortová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Anglicky
Stránky: 73
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Globální ekonomická krize vedla k prohloubení fiskálních problemů států na celém
světě. Také evropské státy byly silně zasaženy hospodářským útlumem. Kritická
situace v Řecku a hlavně její vliv na ostatní státy Eurozóny vyvolal řadu otázek
ohledně rigidity a funkčnosti konceptu eura jako jednotné měny. Většina ekonomů a
politiků se přiklání k zachování Eurozóny, jelikož očekávají, že její rozpad by byl
mnohem nákladnější. Existuje mnoho názorů na řešení současné kritické situace a
jedním z radikálních způsobů řešení je koncept zavedení paralelní měny ve státech
EMU, které se potýkají s dluhovými problémy. Cílem této práce je zhodnocení
historických a současných přístupů k paralelním měnám se zaměřením na teorie,
které své řešení staví na devalvaci paralelní měny. Koncept paralelní měny je
porovnán se scénářem, který zahrnuje rozpad Eurozóny, a restrukturalizací veřejných
financí. Pozitiva a negativa jednotlivých přístupů pak tvoří základ pro finální analýzu.
Na příkladu Řecka je modelován dopad zavedení paralelní měny a její devalvace.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY