Detail práce

Asset Price Bubbles: Housing Markets Data

Autor: Mgr. Jakub Mrhal
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 84
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato studie se zabývá hodnocením pražského realitního trhu z pohledu existence cenové bubliny. K
tomuto úcelu sestavuje loglineární regresní modely pomocí kterých je odhadována cenová hladina
nájmu a cen vybraných segmentu nemovitostí. Tyto odhadnuté cenové hladiny následne porovnává s
teoretickými cenovými hladinami urcených za využití konceptu nákladu užívání nemovitosti. Tento
concept zohlednuje cenu kapitálu, míru znehodnocení, dane z nemovitosti a z príjmu, dodatecné riziko
aktiva a ocekávané zhodnocení aktiva. Ze záveru studie vyplývá, že pražský realitní trh s nemovitostmi
aktuálne neprochází pozitivní cenovou bublinou, naopak jeden sledovaný segment trhu dokonce hodnotí
jako podhodnocený.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY