Detail práce

Future of Inflation Targeting in the Russian Federation

Autor: Mgr. Alice Navrátilová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: Ing. Zuzana Fungáčová M.A., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Anglicky
Stránky: 82
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Níže předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou připravenosti ruské měnové politiky pro zavedení režimu cílování inflace. Definujeme vliv různých faktorů na úroveň inflace a následně jejich význam na průběh odhadování inflace v období mezi lednem 2006 a zářím 2012 v Ruské federaci.
Výběr faktorů je teoretický a byl proveden na základě zkoumání prostředí ruské měnové politiky s ohledem na důvěryhodnost, transparentnost a odpovědnost v jednání měnových institucí a s ohledem na specifika finančního trhu a reálné ekonomiky. K analýze vzájemných vztahů mezi faktory je přistupováno sestavením vektorového autoregresního modelu VAR(4) a využitím testu Grangerovy kauzality a analýzy odezev na impuls.
Naše výsledky ukazují, že hlavní roli mezi vybranými faktory v utváření inflace ve sledovaném období měl směnný kurs a úroková sazba získala do určité míry na důležitosti. Proto ruská Centrální banka přistoupila k přípravě pravidla měnové politiky pro zavedení režimu cílování inflace. Avšak budování kvalitních měnových a finančních institucí, zavedení plně plovoucího směnného kursu a odklon od cílování směnného kursu jakožto předpoklady pro efektivnost režimu cílování inflace jsou oblasti, které stále potřebují být zvládnuty.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY