Detail práce

Current accounts in monetary union: Did Euro cause a shift?

Autor: Mgr. Tomáš Olešňaník
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 83
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Táto diplomová práca sa zaoberá dôsledkami Eura na bežné účty krajín, ktoré ho používajú. Najskôr sumarizuje implikácie teroretických modelov a výsledky emprirických štúdií venovaných problematike bežných účtov a možných dopadov menovej únie na tieto vzťahy. V druhej časti prezentujeme výsledky empirickej analýzy zameranej na možné štrukturálne zmeny v bežných účtoch spôsobených spoločnou menou. Pri regresii bol použitý panelový odhad s fixnými, časovo-špecifickými efektmi. Na základe našich výsledkov nemôžeme prijať hypotézu postulujúcu vplyv Eura na správanie bežných účtov ako takých, ale môžeme potvrdiť jeho vplyv na miery úspor a investícií. Navyše sme skúmali možnosť zmeny vzťahu medzi fiškálnymi deficitmi a deficitmi bežných účtov, ktoré by mohli byť pripísané spoločnej mene. V tomto prípade sme našli dôkaz zvýšenej citlivosti bežných účtov na vývoj fiškálnych ukazateĺova teda zníženej miery rikardiánskej odozvy súkromného sektora.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY