Detail práce

Financování exportu českých firem za současné ekonomické situace roku 2012

Autor: Mgr. Hana Pěchová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 122
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce ukazuje, jak důležitá je v současné době ekonomické nejistoty
pro hospodářství České republiky státní podpora vývozu a před jakými hrozbami
momentálně stojí. V jednotlivých kapitolách práce ukazuji, že je nezbytné umožnit
českým exportérům dostupnost vývozních úvěrů, díky kterým mohou být také naplněny
cíle nové exportní strategie. Poté představuji metody státní podpory, dvě české exportní
agentury a pomocí gravitačního modelu a následné analýzy ukazuji, že je
celospolečensky výhodné tyto agentury podporovat, neboť pozitivní vliv této podpory
lze očekávat také ve zvýšení zaměstnanosti, růstu HDP a zvýšených přínosech do
státního rozpočtu prostřednictvím daní. Dále čtenáře seznamuji s hrozbou, kterou pro
exportní financování v Evropě představují regulatorní požadavky nově zaváděné
bankovní regulace Basel III - a to nejen ty kapitálové, ale také nově zaváděný pákový
poměr. Ekonometrický model empiricky potvrzuje hypotézu, že Basel III bude mít
negativní vliv na dostupnost a cenu exportních úvěrů. Naopak dle závěrů z tohoto
modelu nelze předpokládat, že by tato regulace významně ovlivňovala české exportní
úvěrové instituce.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY