Detail práce

Scoreboard Indicators as a Measure of Macroeconomic Imbalances

Autor: Mgr. Daniela Toušková
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 113
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce zkoumá schopnost hodnotící tabulky ukazatelů vytvořených Evropskou komisí zachycovat makroekonomické nerovnováhy vyjádřené pomocí změn v HDP. Byla provedena empirická analýza panelových dat pro 27 zemí EU v letech 1997-2011, která zahrnovala tři různé dynamické modely panelových dat založené na třech různých odhadech: Arrelanův-Bondův, Arrelanův-Boverův a upravený LSDV odhad. Naše výsledky naznačují, že navzdory některým nepříznivým vlastnostem použitých dat můžeme prohlásit, že některé indikátory, například tříletý průměr salda běžného účtu nebo procentuální změna podílů na vývozu, se nezdají být vhodnými prostředky pro měření nerovnováh. Kromě toho se také ukázalo, že indikátory nejsou schopny předpovídat výskyt těchto nerovnováh.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY