Detail práce

Evaluation of interest rates predictions: The case of Czech National Bank

Autor: Mgr. Josef Boček
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zaměřuje zejména na hodnocení predikcí úrokové míry (predikce 3M PRIBORu), které jsou
publikovány Českou národní bankou. V první části práce jsou prezentovány důvody a potencionální
benefity z publikování prognóz úrokových měr s ohledem na současnou odbornou literaturu. V dalších
částech práce je prezentováno ekonometrické a neekonometrické hodnocení předpovědí České národní
banky. Navíc byly vyhodnoceny taktéž predikce Ministerstva financí ČR a mé predikce z autoregresního
a vektorově-autoregresního procesu. Těmito postupy bylo zjištěno, že Česká národní banka publikuje
nejpřesnější odhady na základě ekonometrického i neekonometrického hodnocení ze všech sledovaných
predikcí. Během F-testů se pak ukázalo, že predikce České národní banky jsou nevychýlené po nejdelší
časový horizont.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY