Detail práce

Inter-sector credit exposure: Contingent claims analysis in the Czech Republic

Autor: Mgr. Josef Brechler
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Anglicky
Stránky: 63
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Vztahy mezi ekonomickými agenty existující na základě držených finančních aktiv mohou přispívat k přenosu šoků mezi různými částmi ekonomiky. Záměrem této práce je obohatit probíhající diskusi ohledně šíření nákazy v ekonomice. Nejprve jsou analyzovány finanční vztahy v rámci české ekonomiky a následně je použit model podmíněných nároků (contingent claims analysis) ke kvantifikaci rizik která vyplývají z existence výše zmíněných vztahů v systému. V rámci použitého modelu jsou pak získány různé indikátory, na jejichž základě je posouzena stabilita systému jako celku. Na základě simulací je zjištěno, že velikost ztrát způsobených kreditním rizikem závisí silně na zdroji šoku. Tyto ztráty jsou vyšší v případě, že zdroj šoku leží v sektoru domácností oproti ztrátám spojeným se šokem pramenícím ze sektoru nefinančních podniků. Dále je zjištěno, že velikost poklesu kapitálu v bankovním sektoru nutná ke způsobení finanční tísně některého ze sektorů je relativně vysoká a stabilní v čase.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY