Detail práce

Europe 2020 Strategy: Are National Goals Reasonable?

Autor: Mgr. Pavla Břízová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: † prof. Mgr. Kateřina Šmídková M.A., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Anglicky
Stránky: 98
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Současná ekonomická strategie Evropské Unie – Strategie Evropa 2020 – definovala pět měřitelných Hlavních cílů pro posílení ekonomického růstu, přičemž umožnila členským státům stanovit si své vlastní, národní číselné hodnoty pro tyto cíle. Tato práce analyzuje kvalitu zmíněného stanovování cílů. Nejprve zjišťuje, zda byly cíle stanoveny lépe než u předchozí, Lisabonské strategie. Poté zkoumá, zda byly Národní cíle definovány jasně a jednoznačně. Především však na základě originální empirické analýzy hodnotí, zda byly Národní cíle určeny přiměřeně s ohledem na obecné možnosti jednotlivých evropských ekonomik. Hlavní závěry zkoumání ukazují, že k určitému poučení se z Lisabonské strategie došlo, nicméně kvalita Národních cílů je nedostatečná a měla by být zvýšena.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY