Detail práce

Informované obchodování na Brurze cenných papírů Praha

Autor: Mgr. Tomáš Doležal
Rok: 2013 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 79
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Předmětem této práce je problém informovaného obchodování na Burze cenných papírů Praha. Toto téma je v práci rozvinuto dvěma směry.
Prvním je empirická analýza informovaného obchodování, kdy autor pracuje s unikátním datasetem, zahrnujícím obchodování v systémech XETRA i SPAD. Tento dataset umožnil porovnání změn míry informovaného obchdování v těchto systémech. K tomuto porovnání jsou použity modely PIN a VPIN z nichž druhý je v české odborné literatuře použit poprvé. Model PIN přináší poznatek, že informované obchodání po přechodu na systém XETRA výrazně pokleslo. Naopak výsledky metriky VPIN naznačují, že se po přechodu na systém XETRA toxicita likvidity mírně zvýšila.
Druhým směrem je ekonomická analýza práva. Na základě poznatků ekonomické analýzy jsou identifikovány dva regulatorní problémy – problém vnitřních informací a střetu zájmů v případě tvůrců trhu. Právní analýza přinesla dva klíčové poznatky – problém vnitřních informací vychází z neúplné implementace evropské legislativy a problém střetu zájmů je přisouzen nevhodně zvolenému konceptu jeho řešení, konkrétně fiduciárním povinnostem, které jsou v tomto případě obtížně fakticky vynutitelné. Jako návrh řešení těchto problému bylo zvoleno zavedení „čínské zdi“, které by zamezilo nyní neupravenému a zároveň nežádoucímu chování.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY