Detail práce

Asian Financial Linkages: The Case of Japan

Autor: Mgr. Anežka Fialová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 92
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá tématem finanční provázanosti, včetně teoretických definicí a hlavních metodologických přístupů pro její empirickou analýzu založených na vektorových autoregresivních modelech (vector autoregressive models). Jedna z popsaných metodik, Spillover Index představený Dieboldem & Yilmazem (2009), je pak použita k provedení analýzy zahraniční finanční provázanosti japonského burzovního trhu v období 1995 – 2012. Pozornost je přitom věnována jak vztahům se západními vyspělými ekonomikami, tak vztahům v rámci regionu Východní Asie. Hlavní přínos práce je fakt, že představuje kompletní přehled zahraniční provázanosti japonského burzovního trhu během bezprecedentního období finanční liberalizace. Výsledky empirické studie potvrzují, že v případě japonské burzy skutečně došlo k otevření vlivům zahraničních trhů. Přestože Spojené státy americké zůstávají hlavním hybatelem dění na východoasijských trzích, Japonsko si vybudovalo roli významného regionálního hráče, jehož vliv na ostatní země v regionu roste. Japonský burzovní trh je naopak ovlivňován výlučně západními vyspělými ekonomikami, což jen dále potvrzuje jeho roli regionálního finančního hegemona.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance