Detail práce

The prediction of corporate bankruptcy and credit risk

Autor: Mgr. Matěj Kosturák
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Petr Gapko Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Anglicky
Stránky: 82
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Táto práce prináša výstižný a súhrny prehľad najdôležitejších vedeckých článkov a statí
venovaných téme predikcie firemných bankrotov, ako aj prehľad teórie použitých modelov
spolu s hlavnými kvalitatívnymi indikátormi a ukazovateľmi na vyhodnotenie a porovnanie
odhadov. Manuálne zbierané dáta obsahujú účtovné uzávierky, identifikačné údaje and
špeciálne údaje o osobách vo vedení podniku. Z tohto uhla pohľadu sa jedná o výnimočný
data súbor v prostredí Českej republiky. Technika imputácie chýbajúcich hodnôt, momentálne
najnovšiu a najviac odporúčanú metódu na riešenie problému nevyplnených hodnôt. Praktická
časť sa koncentruje na odhad modelov v prostredí rozdielnych dát a porovnáva odhadnuté
modely v upravených a originálnych dátach. Značne lepší model je možné odhadnúť po
vyhladení dát, s lepšou diskriminačnou schopnosťou na rovnaké pozorovania ako
v originálnom data súbore. Zahrnutie makroekonomických ukazovateľov ako aj ešte
dôležitejšie, podľa momentálneho výskumu, ukazovatele kvality správy podniku malo
signifikantný efekt vo výslednom modely.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY