Detail práce

Modeling of Long Memory in Volatility Using Wavelets

Autor: Mgr. Lucie Kraicová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 121
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se soustřeďuje na jedno z atraktivních témat současné finanční literatury,
modelování volatility pomocí metod založených na vlnkové transformaci.
Představuje novou (vlnkovou) metodu odhadu parametrů ve FIEGARCH modelu,
rozšířeném ARCH modelu zachycujícím dlouhou paměť a asymetrii ve volatilitě, a
zkoumá její vlastnosti. Na základě rozsáhlého Monte Carlo experimentu je
zhodnoceno jak chování nového estimátoru v různých situacích, tak jeho relativní
výkon vzhledem k tradičním metodám (odhadu metodou maximální věrohodnosti a
jeho aproximaci založené na Fourierově transformaci), spolu s praktickými aspekty
jeho použití. K většině problémů je navrženo možné řešení, včetně návrhu
alternativní specifikace odhadu. Ta využívá modifikovanou vlnkovou transformaci
namísto tradiční diskrétní vlnkové transformace, což by mělo vést ke zlepšení výkonu
odhadu ve všech jeho aplikacích, tedy nejen v případě odhadování FIEGARCH
modelu. Výsledky práce napovídají, že při optimalizovaném nastavení by se nově
představovaná metoda mohla stát atraktivní robustní alternativou k tradičním
metodám.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY