Detail práce

Capacity remuneration mechanisms and the optimal electricity market design

Autor: Mgr. Ladislav Sobotka
Rok: 2013 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Anglicky
Stránky: 65
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Evropský trh s elektřinou má před sebou výzvu v podobě adaptace na vyšší podíl obnovitelných zdrojů.
Tato politika negativně zasáhne ziskovost konvenčních výrobců elektřiny a tento efekt se v literatuře
nazývá problém „chybějících prostředků“. Protože jsou konvenční výrobci nezbytní pro vyrovnávání
volatilních obnovitelných zdrojů, může tato politika z dlouhodobého hlediska poškodit stabilitu sítě.
Práce testuje a potvrzuje hypotézu o přítomnosti problému “chybějících prostředků” na příkladu
německého trhu skrze model dynamického programování. Následně simuluje implementaci tří opatření
(kapacitních plateb, strategické rezervy a kapacitní aukce) za účelem zjištění, jaké opatření je proti
zmíněné problematice účinné. Kapacitní aukce se zdají být nejefektivnější, neboť samotnou cenu za
kapacitu zde určují v aukci účastníci trhu dynamicky. Práce dále podporuje vytvoření mechanismu pro
zvýšení elasticity poptávky po elektřině, neboť je zde očekávána výrazná úspora nákladů.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY