Detail práce

Stickiness of gasoline prices in the Czech Republic: Evaluation of different models of price adjustment

Autor: Bc. David Svačina
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 82
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Cenová strnulost, oneskorená reakcia cien na zmeny nákladov a dopytu, je
vysvetlovaná mnohými teóriami, z ktorých každá predpokladá urcitú špecifickú
formu tejto strnulosti (napríklad rôzna rýchlost prispôsobenia sa cien,
závislost na velkosti alebo znamienku zmeny). Táto práca sumarizuje najrozšírenejšie
teórie a následne skúma ich súlad s formou cenovej strnulosti
prítomnej na maloobchodnom trhu benzínu, v prostredí kde analýza podobného
rozsahu nebola dosial prevedená. Použité dáta pozostávajú z denných
pozorovaní troch premenných pocas obdobia 2007–2013: priemerná maloobchodná
cena benzínu v okrese Jeseník, Ceská republika; cena ropy Brent; a
výmenný kurz ceskej koruny voci doláru. Za použitia error-correction modelu
zistujeme, že odhadnutý priebeh reakcie cien na zmenu nákladov je konzistentný
len s hypotézou postupného prispôsobovania sa, ktorá zdôvodnuje
pomalú reakciu cien odporom zákazníkov k náhlym cenovým skokom. Táto
hypotéza vysvetluje pozorované postupné prispôsobovanie sa maloobchodných
cien benzínu zmenám cien ropy a výmenného kurzu, ale nezdôvodnuje
odlišnosti v priebehu prispôsobenia medzi týmito dvomi premennými ani
rozdielnu reakciu cien na ich nárasty a poklesy. To ukazuje, že žiadna zo
súcasných teórií nedokáže plnohodnotne vysvetlit druh cenovej strnulosti prítomný
v našich pozorovaniach.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY