Detail práce

Politika EU na posílení konkurenceschopnosti a její výsledky

Autor: Mgr. Lenka Kameníčková
Rok: 2002 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Evropská integrace
Jazyk: Český
Stránky: 96
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Uplynuly již více než dva roky od okamžiku, kdy si 15 členských zemí EU určilo nový strategický cíl: "stát se nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou světa, založenou na znalostech, schopnou dosahovat udržitelného tempa růstu, vytvářet více kvalitnějších pracovních míst při zachování sociální souržnosti", a to vše během následujících deseti let. Tato práce představuje první výsledky jejich snah. První část je věnována stručné charakteristice hospodářské situace v 90. letech minulého století. Následuje rozbor výsledků summitů EU v Lisabonu, Stockholmu a Barceloně, během nichž Evropská rada přesně vymezila své cíle i kroky nutné k jejich dosažení. Další pasáž popisuje politiku Evropské komise, jež by měla mít hlavní slovo při definování a provádění konkrétních opatření zaměřených na posilování konkurenceschopnosti EU. Třetí kapitola ukazuje, jak se různé instituce a mezinárodní organizace pokoušejí "měřit" a hodnotit konkurenceschopnost. Mezi "žebříčky" sestavenými Evropskou komisí, a těmi, jež vypracovala např. UNICE či OECD, nenajdeme mnoho rozdílů. Všechny zkoumají inovace, podnikavost a šíření informačních a komunikačních technologií. Z toho můžeme vyvodit, že politika EU na posílení konkurenceschopnosti se v zásadě zaměřuje tím správným směrem a příčiny jejího stávajícího neúspěchu je třeba hledat jinde. Závěrečná část rozebírá některé faktory, o nichž se předpokládá, že mají výrazný podíl na zlepšování ekonomické výkonnosti země a tím i na zvyšování její konkurenceschopnosti.
Ke stažení: Diplomová práce - Kameníčková

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance