Detail práce

Vývoj kolektivního investování v ČR směrem k evropským standardům

Autor: Mgr. Jana Fajtová
Rok: 2000 - letní
Vedoucí: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finanční a kapitálové trhy
Jazyk: Český
Stránky: 108
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Téma práce je věnováno oblasti kolektivního investování v České republice, pozornost je soustředěna především na vývoj dané oblasti směrem ke standardní formě obvyklé ve vyspělých evropských zemích.
Již v názvu je obsažen základní cíl práce - ukázat, jakým způsobem se vyvíjel český sektor kolektivního investování a zda se jeho úprava a fungování dnes již skutečně přibližuje standardu Evropské unie. Práce je členěna do dvou hlavních částí.
V první části je shrnut vývoj oblasti kolektivního investování v České republice. Subjekty kolektivního investování (investiční a podílové fondy) vznikly v naší zemi především v souvislosti s kuponovou privatizací. Privatizační fondy se nestaly obvyklými subjekty kolektivního investování. Nestandardní prostředí ekonomické transformace poznamenalo jednání subjektů kolektivního investování, což vedlo ke ztrátě důvěry investorů. Postupně byl opravován a dotvářen právní a institucionální rámec a v současné době se úprava sektoru fodnů v ČR stále více blíží standardům obvyklým v hospodářsky vyspělých zemích.
V druhé části práce jsou z různých pohledů porovnávány subjekty kolektivního investování v ČR a v Evropě. K některým srovnáním jsou použity údaje Evropské federace investičních fondů a společností, která do své statistiky zahrnuje otevřené podílové fondy spravované členy asociací jednotlivých zemí. V naší zemi je takovou asociací Unie investičních společností ČR, která se významně podílela na kultivaci českého trhu kolektivního investování. Standardní otevřené podílové fondy dnes již převažují na našem trhu fondů. Komparace českých a evropských subjektů ilustruje stupeň připravenosti českého sektoru fondů na integraci na vnitřní trh EU.
V závěru práce jsou stručně zahrnuty klíčové aspekty vývoje oblasti kolektivního investování v České republice. Na základě výsledů porovnání subjektů kolektivního investování v ČR a v Evropě je zhodnocena pozice českých fondů v evropském měřítku a určeny potenciály a trendy jejich dalšího rozvoje. Zároveň jsou připomenuty předpoklady, které jsou pro dosažení avizovaného rozvoje nezbytné.
Ke stažení: Abstrakt

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY