Detail práce

Was improper monetary policy the cause of real estate bubbles in Eurozone peripheral countries? Implications for future policy

Autor: Bc. Ondřej Tobek
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 59
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/134592/
Abstrakt: Nejprve je vhodnost úrokové míry nastavené
ECB hodnocena v jednotlivých zemích Eurozóny
pomocí sedmi verzí Taylorova pravidla.
Zvolená metodologie je zaměřena především na
robustnost použitím různých měr výstupové mezery a inflace.
Úrokové míry zvolené ECB byly identifikovány jako příliš nízké ve všech periferních zemích Eurozóny
po mnoho let. Následně se studie zabývá citlivostí cen nemovitostí na úrokovou míru v Řecku, Irsku, Itálii, Velké Británii,Portugalsku a Španělsku, která je odhadnuta pomocí VAR, VECM, BVAR a Panel VAR. Hlavním záměrem je určit,
jestli nízké úrokové míry mohly stát za realitními b
ublinami. Ceny nemovitostí reagovaly na úrokovou míru nejprudčeji v Irsku, Španělsku a Velké Británii (jako
reakci na zvýšení úrokové míry o 1% odpovídá zhruba 3.5% zvýšení ceny nemovitostí), což jsou také země, kde je největší podíl hypoték s variabilní úrokovou mírou. Monetární politika se ukázala jako důležitý faktor působící
na ceny nemovitostí, ale nemůže být označena za jediný
důvod tvorby bublin

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY