Detail práce

Cost planning of PPP projects in the Czech Republic

Autor: Mgr. Marek Ehrenberger
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 104
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/138402/
Abstrakt: Tato práce se zabývá plánováním nákladů Public-Private-Partnership (PPP) projektů v České republice, zejména s ohledem na institucionální prostředí a silniční infrastrukturu. Nejprve představím koncept PPP z teoretického hlediska a srovnám ho s tradičním vymezením veřejných zakázek. Dále
diskutuji financování PPP projektů v kontextu projektového financování a evropského trhu s PPP.
Hlavní část práce se zaměřuje na zadávání veřejných zakázek v oblasti silniční infrastruktury a na výhody organizační struktury PPP projektů. Nejprve zkoumám nedostatky institucí, které se zabývají veřejnými zakázkami, a pak navrhuji řadu konkrétních řešení. Ta spadají do čtyř hlavních oblastí:
zlepšení zákonů zabývajících se veřejnými zakázkami, zvýšení kvalifikace státních úředníků, strategické plánování potřebných silnic a správa těch současných z pohledu investičního
managementu. Tímto odpovídám kladně na otázku, zda české instituce omezují potenciál PPP projektů. Následuje komplexní empirická analýza modelu Světové banky na plánování nákladů PPP projektů v oblasti výstavby dálnic pomocí Monte Carlo simulace. Zkoumám konkrétní případ silnice
R35, pokud by byla realizována pomocí PPP, a identifikuji klíčové parametry, které mají vliv na čistou
současnou hodnotu s
oukromého a veřejného sektoru. Výsledky jsou dále srovnány mezi třemi
různými scénáři. Jako hlavní významné parametry jsou označeny: předpokládané zatížení nákladní
dopravou, výše mýta a zejména náklady na výstavbu dané silnice. V závěru práce doporučuji PPP projekty jako pro stát vhodný způsob zajišťování silniční infrastruktury za podmínky vhodného rozdělení rizik mezi soukromý a veřejný sektor a dostatečné kvalifikovanosti zodpovědných státních
úředníků

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY