Detail práce

Croatian accession to the European Union: impact on the agricultural sector

Autor: Mgr. Kristýna Ducháčová
Rok: 2014 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Anglicky
Stránky: 54
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/138385/
Abstrakt: Diplomová práce zkoumá krátkodobý dopad přístupu Chorvatska do EU na jeho zěmědělský
sektor. Toho je docíleno pomocí diskuze současné literatury v oboru, studia chorvatského
přístupového procesu, analýzy chorvatských ekonomických indikátorů a zemědělského
sektoru, využití slovinské zkušenosti s přístupem a použitím ekonometrické analýzy. Jak
empirické důkazy, tak i výsledek odhadovaného modelu ukazují, že Chorvatsko, co se týče
zěmědělského obchodu, je na tom lépe po vstupu do EU. Čerstvá data po vstupu neodhalují
žádný důkaz, který by poukazoval na vážné negativní důsledky na zaměstnanost nebo objem
obchodu. V roce 2013 dochází k mnohem výraznějšímu poklesu vývozu do zemí CEFTA než
v případě zemí EU, což mění poměr vývozů ve prospěch EU. Po vstupu je evidován výrazný
nárůst dovozu z EU, zatímco dovoz z CEFTY zůstává nezměněn. Výsledky ukazují, že vstup
do EU má pozitivní dopad na chorvatský zemědělský obchod.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY