Detail práce

Behavioral Economics and Motivating Patients to Take Care About Their Health

Autor: Mgr. Petra Kučová
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: Mgr. Henrieta Tulejová M.S.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Anglicky
Stránky: 109
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/138413/
Abstrakt: Nesprávná adherence k léčbě ze strany pacientů má negativní vliv jak na zdravotní stav
jednotlivců, tak na celkové náklady na léčbu. Adherence je nízká zejména u chronicky
nemocných pacientů se složitým léčebným režimem, jako je např. hemodialýza. Tato práce
detailně analyzuje tento fenomén a představuje výzkum zaměřený na hemodialyzované
pacienty v České republice. Dotazníkové šetření mapuje rozšíření nonadherence, identifikuje
prediktory vedoucí k nonadherenci a zkoumá postoje pacientů k hypotetickému programu na
podporu adherence. Následně je diskutován optimální návrh takového programu.
Výsledky výzkumu ukazují, že 72 % pacientů nedodržuje jednu nebo více oblastí léčby.
Pacienti nejčastěji nedodržují omezení příjmu tekutin (62,8 %) a doporučená dietní opatření
(55,7 %). Správné braní léků a docházení na dialýzu naopak nepředstavuje značný problém.
Nejvýznamnějšími prediktory nonadherence jsou: mladý věk, mužské pohlaví, léčba deprese,
počet předepsaných pilulek a celkové délka léčby.
Výzkum dále ukazuje, že 83 % pacientů by změnilo své chování, pokud by byli za zlepšenou
adherenci odměňováni. Zahraniční studie programů na zlepšení adherence prokazují jejich
pozitivní vliv jak na zdravotní stav pacientů, tak na snižování léčebných nákladů. S ohledem
na vysokou nákladnost samotné hemodialyzační léčby doporučujeme zavést opatření na
podporu adherence, a to zejména v oblasti dodržování omezení příjmu tekutin a doporučených
dietních opatření.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance