Detail práce

Financování dlouhodobé sociálně-zdravotní péče v kontextu demografického vývoje v ČR

Autor: Mgr. Josef Málek
Rok: 2014 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Český
Stránky: 124
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/125750/
Abstrakt: Tato práce zkoumá finanční udržitelnost dlouhodobé sociálně-zdravotní péče v reakci na
demografické stárnutí obyvatel v České republice. Stárnutí populace zaznamenává celá Evropa a
výdaje na zdravotní péči, zvláště pak na dlouhodobou sociálně-zdravotní péči, tvoří neustále větší
zátěž fiskální politiky. Současný stav dlouhodobé sociálně-zdravotní péče v České republice je
neudržitelný. Práce diskutuje a předkládá rámec pro zavedení strukturálních změn, které by zajistily
udržitelnost výdajů a kvality této péče. Práce vychází a čerpá z prognóz vývoje počtu obyvatel České
republiky ve středně-dobém horizontu. Rozebírá také systémy dlouhodobé sociálně-zdravotní péče
napříč členskými zeměmi Evropské unie a OECD. Poté je představen model vycházející z německého
systému dlouhodobé sociálně-zdravotní péče, který by mohl vést k udržitelnosti systému a jsou
představeny i potřebné změny, které by mohly zvýšit efektivitu dlouhodobé sociálně-zdravotní péče a
snížit její zátěž.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance