Detail práce

Personal bankruptcy in the Czech Republic

Autor: Mgr. Jana Malíčková
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 82
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137557/
Abstrakt: Oddlužení je v českém právním řádu zakotveno od roku 2008. Během šesti let účinnosti
dané právní úpravy bylo podáno již 84 000 žádostí o povolení oddlužení a jejich počet
stále roste. Pro empirickou část této práce jsem vytvořila vlastní datový soubor se 175
žadateli o oddlužení, který má 25 proměnných. Zjistila jsem, že oddlužení je povoleno více
než 90 % žadatelů. Největší vliv na povolení oddlužení má způsob vyplnění žádostí. Ručně
vyplněné žádosti mají mnohem nižší procento úspěšnosti než žádosti vyplněné na počítači
nebo psacím stroji. U dlužníků velmi často dochází k optimalizaci finančního daru tak,
aby měli dostatečnou částku na povolení oddlužení.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance