Detail práce

Determinants of Production and Sales in Automotive Industry: Evidence from ŠKODA AUTO

Autor: Mgr. Ondřej Sezemský
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 82
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/138426/
Abstrakt: Automobily jsou dnes považovány za symboly a kulturní ikony, které vypovídají o stupni
vývoje daného státu. V této diplomové práci analyzujeme automobilový prumysl z
pohledu globalizace, vazeb mezi výrobci a dodavateli, hodnotových retezcu a makroekonomického
prostredí. Budeme diskutovat základní výzvy, kterým celí globální výrobci,
popíšeme situaci na nejduležitejších rustových trzích a budeme se snažit predpovedet
tamejší vývoj v budoucnosti. V tomto kontextu vytvoríme ekonometrickou analýzu, která
rozšírí soucasné poznatky z mikroekonomického a makroekonomického pohledu výrobcu
aut. ŠKODA AUTO predstavuje nejduležitejší podnik v Ceské Republice a zároven je
soucástí nejvetšího automobilového koncernu na svete. Pro náš výzkum použijeme interní
data ze spolecnosti a poskytneme patricná doporucení. Hlavní otázky této práce jsou:
Jaké jsou predpokládané potreby zákazníku na rustových trzích? Jak jsou senzitivní náklady
spolecnosti na pocet vyrobených aut? A konecne, jakou roli hrají makroekonomické
indikátory v celkových prodejích?

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance