Detail práce

The Regulatory Arbitrage between Basel III and Solvency II: The Role of Alternative Risk Transfers Demonstrated on CDS Spreads - The Case of Italy

Autor: Mgr. Petra Budská
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 134
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137880/
Abstrakt: Odlišné kapitálové regulatorní podmínky na bankovním a pojišťovnickém trhu vedou
k hledání a využívání nových finančních nástrojů, se kterými je spojeno uvolnění kapitálu a
následná optimalizace investičních cílů, ale také přenos závazků a rizik, která mohou způsobit
až kolaps finančního trhu jako celku, jak dokázala nedávná finanční krize. Cílem mé práce je
prozkoumat chování credit default swap spreads na trhu sekuritizace a zájistném trhu,
následně možnost arbitrážních podmínek mezi těmito trhy. Práce se zaměřuje na Itálii,
protože patří mezi čtyři největší evropské hráče na trhu sekuritizace a jeho bankovní i
pojišťovnický trh je silně rozvinut, navíc se stále potýká s následky nedávné finanční krize,
což je ukazatelem živné půdy pro výše zmíněné komplexní finanční nástroje. Na příkladu Top
8 italských bank a pojišťoven v období 2006 – 2012 jsem kointegrační analýzou ukázala, že
mezi trhem sekuritizace a zájistným trhem existuje právě jeden kointegrační vztah, tudíž
nemůžeme potvrdit arbitráž mezi těmito trhy, na druhou stranu se své dlouhodobé rovnováze
přizpůsobují velice pomalu a nejistě, dochází k vyrovnání pouhých 25 % nerovnováhy, takže
pole pro využití složitých finančních nástrojů pro přenos rizik je stále značné, hrozba dalšího
selhání trhů aktuální, navíc podpořená netransparentností těchto toků.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance