Detail práce

Income Elasticity of Electricity Demand: A Meta-Analysis

Autor: Bc. Marek Hauzr
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 66
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/118751/
Abstrakt: In this thesis we look over the previous studies on income elasticity of electricity demand and on
previous meta-analysis on the topic. We outline the meta-analytical tools and we carry out the MRA
itself. We show the presence of publication bias and that the elasticity's true effect is lower than
commonly thought, from 8 times less than the mean estimate in short-run to 2 times less than the mean
estimate in long-run. To our knowledge this thesis is the first meta-analysis on this topic that takes
publication bias into account.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY