Detail práce

Ekonomická analýza vlivu fází Měsíce na lidské chování

Autor: Bc. Tereza Klečková
Rok: 2014 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 90
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/153226/
Abstrakt: Měsíc a jeho lunární cyklus je téma, které se ve společnosti objevuje již od pradávna. Ovlivňuje
lunární cyklus lidský život včetně jeho ekonomických a sociálních aspektů? Chovají se obyčejní
lidé a manažeři velkých korporací jinak, když je Měsíc v úplňku? Mění se spotřebitelské
chování? Vzrůstá kriminalita a nehodovost? Lze vědecky ověřit vliv Měsíce na lidské chování?
Přestože se výše zmíněné téma může zdát poněkud bizarní, rozhodli jsme se ho zpracovat v této
bakalářské práci. Popularizace vědy je totiž v dnešní době velice důležitá a hojně používána
například na vedoucích ekonomických fakultách předních univerzit v USA a Velké Británii.
Práce se pokouší zodpovědět výše zmíněné otázky a otestovat tyto souvislosti pomocí
ekonometrických metod. Lze se v ní dočíst o Měsíci, mýtech a legendách, které se k němu vážou.
Práce představuje několik studií, které se již daným tématem zabývaly dříve, a jejich výsledky. A
následně se v ní zanalyzují dostupná data ze třech základních oblastí lidského chování -
kriminalita, zdravotnictví a obchod.
Výsledky obsažené v této práci naznačují existenci vlivu lunárního cyklu ve dvou ze tří výše
zmiňovaných aspektech lidského chování - zdravotnictví a obchodu.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY