Detail práce

Dopad změn směnných kurzů na vzorek českých společností

Autor: Mgr. Michal Klečka
Rok: 2016 - zimní
Vedoucí: PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Jazyk: Český
Stránky: 85
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/152002/
Abstrakt: Práce rozšiřuje skupinu zemí, kde je testován význam změn směnných kurzů na
jednotlivé společnosti, o Českou republiku, respektive o vzorek deseti českých společností.
Empirická část této práce navazuje na Nazl, Kar, Akel (2014) a prostřednictvím tržního
přístupu stanovuje významný dopad směnných kurzů pro 40 % sledovaných společností.
Vyšší robustnosti výsledků bylo dosaženo upravenou metodologií, která na rozdíl od
odborných prací věnujících se této problematice odstraňuje endogenitu tržního agregátu
prostřednictvím instrumentální proměnné. Pozitivní korelace směnných kurzů a akcií českých
společností je překvapivá. Pro ověření této pozitivní korelace byl použit alternativní model
využívající za závislou proměnnou rentabilitu aktiv jednotlivých společností. Výsledný dopad
změn směnných kurzů tohoto modelu je zcela opačný. Nesoulad výsledků obou modelů je
přinejmenším matoucí.
Náhlá změna devizové politiky České národní banky v listopadu 2013 nikterak
nezměnila citlivost vztahu mezi směnnými kurzy a akciemi českých společností. Rozporuplná
reakce akciového trhu v listopadu 2013 naznačuje, že změna politiky ČNB nebyla zcela
očekávána. Na rozdíl od většiny odborné literatury, vyšší agregace dat v této práci snižuje
významnost dopadu změn směnných kurzů pro české společnosti. Tento výsledek naznačuje
vyšší schopnost českých společností minimalizovat kurzové riziko v delších časových
horizontech.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY