Detail práce

Komparace struktury bankovnictví ve Francii a v ČR z pohledu přizpůsobovacích procesů před vstupem do Evropské unie

Autor: Mgr. Eva Chaloupková
Rok: 1997 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 0
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: n.a.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY