Detail práce

Politicko-rozpočtový cyklus krajských výdajů

Autor: Mgr. Iva Bendžíková
Rok: 2018 - letní
Vedoucí: PhDr. Lenka Šťastná Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Jazyk: Český
Stránky: 92
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/177558/
Abstrakt: Abstrakt Rozhodnutí politiků, kterým je v rámci voleb udělen mandát, ovlivňuje po několik následujících let všechny občany daného území, a to bez výjimky. Z tohoto důvodu se mnozí potenciální voliči snaží analyzovat předchozí chování volených kandidátů, jelikož předpokládají konzistenci jejich dosavadního chování a rozhodování s jejich vystupováním v následujícím období. Předkládaná práce poskytuje unikátní desagregovaný pohled na výdajové položky krajských rozpočtů, které nebyly ve spojitosti s existencí politicko-rozpočtových cyklů ve stávajících empirických výzkumech doposud zkoumány. Ekonometrická analýza panelových dat vytvořených ze statistických údajů o třinácti krajích (vzhledem ke své specifické povaze není Praha uvažována) za období let 2001-2016 jednoznačně potvrdila existenci politicko-rozpočtových cyklů na krajské úrovni v České republice. Ta se vyznačuje výrazným zvýšením celkových běžných i kapitálových výdajů v předvolebním i volebním roce. Studie následně potvrzuje i výzkumnou hypotézu, dle které jsou ovlivňovány zejména takové typy výdajů, které jsou pro voliče atraktivní a snadno rozpoznatelné. Jedná se například o výdaje na zdravotnictví, kulturu nebo ochranu životního prostředí. Některé výdajové skupiny jsou následně ovlivněny i vládnoucí politickou garniturou. Tento fenomén je nejvíce patrný u běžných i kapitálových výdajů směřovaných do odvětví vzdělávání a školských služeb. JEL Classification H72, D72, R50 Keywords politicko-rozpočtový cyklus, výdaje krajských rozpočtů, kraj Author’s e-mail iva.bendzikova@seznam.cz Supervisor’s e-mail stastna@fsv.cuni.cz

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY