Work detail

Power Energy Market Liberalization

Author: Mgr. Lýdia Vyčítalová
Year: 2002 - summer
Leaders: † Ing. Zdeněk Hrubý CSc.
Consultants:
Work type: Finance and Banking
Masters
Language: Czech
Pages: 75
Awards and prizes:
Link:
Abstract: Tato práce mapuje liberalizaci trhu s elektrickou energií ve vybraných světových ekonomikách se zvláštním důrazem na zvolený model obchodování se silovou elektřinou. Cílem této studie je najít silné a slabé stránky zvolených modelů obchodování, zachycuje a předpovídá další trendy vývoje na trhu s elektřinou. Dále také seznamuje čtenáře se základními principy obchodování s elektřinou.
Jelikož bude pravděpodobně za několik let Česká republika členem Evropské unie, práce se zaměřuje na situaci v členských zemích EU a zkoumá ceny elektřiny pro konečné zákazníky po otevření trhu s elektřinou.
Trh s energií se vyvíjí velice rychle, účastníci na trhu s elektřinou se musí naučit obchodovat s elektřinou jak na spotových, tah finančních trzích. Proto tato práce zkoumá specifika obchodu s elektřinou, tedy i trh s deriváty a jejich použití v elektroenergetice.
Česká republika má už několik měsíců z části otevřený trh s elektřinou a čeká ji několikaletá cesta k efektivnímu trhu s elektrickou energií. Proto je nezbytná analýza různých způsobů liberalizace a modelů obchodování s elektrickou energií, aby se daly správně odhadnout potenciální rizika spojená s otevřením trhu, a aby se jim dalo efektivně předejít nebo je správně řešit.

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY