Detail práce

Témata v oblasti modelování výnosové křivky

Autor: Mgr. Ing. Adam Kučera (17.3.2021)
Rok: 2021 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Anglicky
Stránky: 159
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této disertační práce je prozkoumat interakci mezi makroekonomickými a finančními faktory optikou dynamiky výnosové křivky. Práce zahrnuje tři eseje, které společně ukazují komplexnost informací obsažených ve výnosové křivce a význam správného přisouzení pohybů výnosové křivky těmto faktorům. První esej využívá přístup založený na zpravodajství za účelem nalezení příčin pohybů výnosové křivky státních dluhopisů USA. Esej ukazuje změny ve významu různých příčin těchto pohybů. Druhá esej dále hodnotí transmisi šoků ve fiskální politice do výnosové křivky státních dluhopisů USA. První a druhá esej společně přispívají k literatuře tím, že ukazují, že faktory nesouvisející s americkou ekonomickou situací či měnovou politikou se stávaly stále významnější příčinou pohybů výnosové křivky státních dluhopisů USA. Mezi tyto faktory patří změny v alokaci portfolií, přeshraniční útěk ke kvalitě a změny ve fiskální politice. Třetí esej představuje na případu výnosové křivky českých státních dluhopisů novou metodu, jak aplikovat současné modely výnosových křivek na výnosovou křivku státních dluhopisů v ekonomice s relativně mělkým trhem státních dluhopisů. Tato metoda umožňuje provést dekompozici výnosové křivky a interpretaci jejích pohybů s ohledem na specifické složky výnosů na těchto trzích.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance