Detail práce

Vybrané ekonomické důsledky vstupu České republiky do Evropské unie.

Autor: Mgr.Daniela Votavová
Rok: 2002 - letní
Vedoucí: Ing. Irena Kemény
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Evropská integrace
Jazyk: Český
Stránky: 92
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Institucionální změny související se vstupem zemí SVE do EU jsou definičně spojeny s vynaložením dodatečných nákladů. Podstatné však je, jakým způsobem budou náklady se vstupem související rozloženy v čase, aby ekonomiku zemí SVE nadměrně nezatížily a neohrozily její konkurenceschopnost.
Liberalizace obchodu jako výsledek Evropských dohod byla jen jedním z přispívajících faktorů k rychlému růstu vzájemného obchodu mezi zeměmi SVE a EU. Přispěl také vývoj reálných směnných kurzů, cyklické změny v poptávce po dovozech v západních zemích a v neposlední řadě pokles domácí poptávky v transitních zemích. Vzestup obchodu mezi východem a západem představuje rovněž návrat k přirozenějšímu modelu obchodu, který přichází po odstranění umělých zkreslení daných systémem centrálního plánování. Jak vysoký je však potenciál dalšího růstu objemu zahraničního obchodu po samotném vstupu, zůstává však nejasné. Zdá se, že tento potenciál není všeobecně příliš vysoký pro žádnou z kandidátských zemí ze střední a východní Evropy, neboť efektu vysokého stupně propojení ekonomik tranzitivních zemí se zeměmi Unie prostřednictvím zahraničního obchodu již bylo dosaženo během uplynulých deseti let.
Postupné rozšíření EU o některé ze zemí SVE by mohlo vytvořit významnou možnost trade diversion. Snížení nákladů na obchodování mezi EU a jejími novými partnery společně se stimuly pro toky kapitálu ve prospěch zemí SVE-in zvýší pravděpodobnost výroby v zemích SVE-in relativně k zemím SVE-out, což povede k trade diversion. Tuto hypotézu převážně potvrzují i předběžné odhady.
Uvážíme-li omezenost domácích zdrojů kapitálu ve státech SVE, mohou hrát přímé zahraniční investice (FDI) klíčovou roli při rozhodujícím pokroku v ekonomické přeměně. Posílení důvěryhodnosti tranzitních ekonomik pro investory by měl být jeden ze základních efektů přijetí institucionálního rámce EU a vstupu transformujících se zemí do Unie. Samotný předpoklad, že vyšší přímé zahraniční investice automaticky přispějí k pokroku v nových členských zemích, není ale zdaleka tak jednoznačný. Při jeho sestavení je totiž možno vyjít pouze ze zkušeností předcházejících rozšíření.
Integrace může přispět k celkovému růstu jak ve střednědobém, tak v dlouhodobém výhledu. Zvláštním přínosem ve středním časovém horizontu je výsledek zlepšené alokace zdrojů, kterou přináší odstranění překážek trhu. Nárůst v efektivnosti povzbudí investice, nakonec však tato vyšší než obvyklá míra investic vymizí. Se zvýšenou hladinou tvorby kapitálu roste poměr kapitálu k práci a stimul k většímu investování do kapitálu klesá, až se nakonec vytratí. Co se týče dlouhodobého růstu, odstranění bariér může zjednodušit mezinárodní toky znalostí. Což by mohlo snížit náklady na inovace a tím zvýšit vlastní návratnost investic do výzkumu a vývoje a povzbudit více zdrojů, aby byly čerpány do inovací.
Zásadní přínos vstupu ČR do Evropské unie však nelze makroekonomickými indikátory ani kvantifikovanými náklady a přínosy podniků změřit. Bude jím naplnění letité ambice českého národa stát se oficiálně uznanou součástí evropského prostoru, jehož duchovní, kulturní, společenské, etické a další normy sdílí. Reálná alternativa zůstat mimo tento prostor, zachovat si prosperitu a udržet vlastní suverenitu na neměnné úrovni v současném globalizovaném světě tedy v podstatě neexistuje.
Cílem této práce je nastínění argumentů jednotlivých pólů diskuse o výhodnosti členství naší země v EU, v kontextu zkušeností předchozích rozšíření, jak se jim věnují dosavadní studie důsledků východního rozšíření.

Srpen 2022
poútstčtsone
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY