Detail práce

Vstup České republiky do EU

Autor: Mgr. Jitka Zedníková
Rok: 2000 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Evropská integrace
Jazyk: Český
Stránky: 84
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tématem práce je vstup České republiky do EU. První část ukazuje specifika východního rozšíření EU, druhá část se zabývá vývojem vztahů ČR a EU v 90. letech 20. století. Poslední část zkoumá výhody a nevýhody vstupu ČR do EU a dopad na ekonomiku.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY