Detail práce

Alois Rašín jako tvůrce české měny

Autor: Bc. Michaela Lapešová
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 57
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce Alois Rašín jako tvůrce české měny se zabývá osobností doktora Aloise Rašína a jeho finanční politikou spojenou se vznikem první republiky. Obsahuje stručný nástin jeho života a popisuje přípravu, realizaci a výsledek měnové reformy. Polemizuje nad dopady deflační politiky a diskutuje doprovodná podpůrná opatření. Závěrem hodnotí úspěšnost provedení těchto myšlenkových koncepcí, jejich dopady a kritiky.
Ke stažení: Bakalářská práce - Lapešová

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY