Detail práce

Ekonomické stimuly v sociální politice a jejich dopady na reprodukční chování obyvatelstva v českých zemích 1918 -- 2000

Autor: Bc. František Vokřál
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Kameníček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 95
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Česká republika patří k zemím s nejnižšími hodnotami plodnosti. Demografické změny spojené s nízkou reprodukční úrovní mají negativní dopad zejména na současný sociální systém. Jako zmírnění těchto dopadů je často doporučována pronatalitní politika, jejímž záměrem je udržet příznivý vývoj fertility, a nebo v případě nízké plodnosti tento vývoj zvrátit. Tato práce se zaměřuje na efektivnost populační politiky v českých zemích ve 20. století. Její oblastí zájmů je ovšem také porovnání nákladů na zvrácení negativního populačního vývoje či na změnu současného sociálního systému.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance