Detail práce

České penzijní fondy v mezinárodním kontextu

Autor: Mgr. Michal Ježek
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 113
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je popsat český systém penzijních fondů a zasadit jej do mezinárodního kontextu. Zvláštní pozornost je věnována problematice nízkých investičních výnosů českých penzijních fondů v posledních deseti letech. V práci argumentuji, že současně nastavený systém dobrovolného penzijního připojištění nemá velkou naději na to, že pomůže snížit sílící problémy s penzijním zabezpečením v zemi, a že tohoto lze dosáhnout pouze systémovou penzijní reformou. V práci je popsána řada nedostatků současného regulatorního prostředí a jsou předloženy návrhy na jejich odstranění. Příspěvkem této práce je simulace dynamiky akumulace aktiv v penzijních fondech, bude-li přistoupeno k systémové penzijní reformě, což dle autorových informací dosud nebylo publikováno.
Ke stažení: Michal Ježek

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY