Detail práce

Vývoj ekonomické aktivity žen v českých zemích od roku 1918

Autor: Bc. Lenka Kučerová
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: Ing. Ivo Koubek
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 79
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Vývoj ekonomické aktivity žen v českých zemích se odvíjel v závislosti na ekonomickém a politickém vývoji země. Ekonomická aktivita žen byla v této práci sledována podle čtyř kriterií věku, rodinného stavu, hospodářského odvětví a postavení v povolání. V práci bylo použito primárních dat ze sčítání z jednotlivých let během 20. století.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY