Detail práce

Finanční trh v jihovýchodní Asii po asijské krizi

Autor: Mgr. Lê Hoàng Yen
Rok: 2005 - zimní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 98
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se snaží analyzovat důvody vzniku asijské krize a důsledky jejího průběhu. Studie přitom vychází převážně z jíž publikovaných prácí autoru – specialistu z oblasti, publikovaných specializovanými institucemi.
Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí.
První z nich představuje oblast jihovýchodní Asie, a to jak z kontextu světové ekonomiky, tak i z kontextu asijské ekonomiky. Poté pokračuje základním představením regionu jako ekonomického celku i jeho jednotlivých součástí.
Druhá část se snaží analyzovat důvody a průběh asijské krize jako takové. Přitom vychází z různých materiálu, ale snaží se i o vlastní pohled na danou problematiku.
Ve třetí části se autorka snaží zjistit, zda a jaká poučení si region z asijské krize vzal.
Práce končí výhledem do budoucna a zhodnocením možných rizik opakování podobné krize z hlediska budoucího vývoje ekonomiky jihovýchodní Asie.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance