Detail práce

Nástin diskuzí o směnitelnosti československé (resp. české) měny v letech 1966-1995

Autor: PhDr. Václav Fišer
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 118
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato rigorózní práce se zabývá směnitelností československé, resp. české měny v období let 1966-1995. Směnitelná měna je nedílnou součástí ekonomiky vyspělých zemí a je jedním z hlavních zdrojů rozvoje mezinárodních vztahů. Za socialismu existoval státní devizový monopol a byl zakázán oběh československé měny v zahraničí, měnový kurz byl přitom stanovován administrativně. První krok směřující k rozšíření směnitelnosti národní měny byl učiněn v lednu 1991, kdy došlo k zavedení systému vnitřní směnitelnosti československé koruny jako součásti balíku reformních opatření. V roce 1995 se stala česká koruna směnitelnou podle článku VIII. Dohod Mezinárodního měnového fondu. V této práci vysvětluji historii dosažení plné konvertibility naší měny a vývoj názorů na tento problém.
Ke stažení: Václav Fišer

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance