Detail práce

Kolektivní investování v České republice a Evropě

Autor: PhDr.Vladimír Dvořák
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 121
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce hodnotí vývoj regulace subjektů kolektivního investování v České republice od roku 1990 až do roku 2004, kdy vstoupily v platnost nové zákony regulující kapitálový trh. Cílem práce je odpovědět na otázku, zde domácí právní úprava a regulace poskytují dostatečné podmínky pro rozvoj kolektivního investování v České republice. Závěr práce kladně hodnotí harmonizaci právního řádu s právem Evropské unie, nicméně shledává nedostatky v úpravě v jiných zemích hojně využívaných produktů. Právní řád České republiky se příliš neoprostil od nedostatků regulace vzniklé během transformační éry. Za největší nedostatek současného stavuje je označena nulová podpora státu při definování budoucí role subjektů kolektivního investování a neúplné zajištění vhodných podmínek pro fungování subjektů kolektivního investování v ČR.
Ke stažení: Vladimír Dvořák

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY