Detail práce

Specifika auditu bank

Autor: Mgr. Petra Kytlicová
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: Ing. Marie Kučerová
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 79
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je pochopit funkci auditu v jednom z nejspecifičtějších odvětví podnikání – bankovnictví - v jeho ucelenosti ale také v jeho současném přístupu, který spočívá v zaměření se na pokrytí hlavních rizik s bankovnictvím spojených. Nejprve je analyzován bankovní sektor a jeho rizika, pak se těžiště analýzy přesune na nástin průběhu auditu v bance a hlavně na analýzu jeho odlišností oproti auditu běžných nebankovních subjektů. Dále se tato práce zabývá otázkou, proč je postoj k bankovnímu auditu jiný než k firemnímu a jaký je rozsah služeb, které může auditor bance poskytovat.
Analýzu doplňuje téma spolupráce auditorů s bankovním dohledem ČNB a interními auditory bank, jejich vzájemné vztahy, rozdělení pravomocí a možnosti zlepšení koordinace jejich práce. Na závěr jsou nastíněny nové trendy v auditu bank a jaký by mohl být jeho další vývoj, především v souvislosti s přechodem na mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IFRS) v důsledku vstupu České republiky do Evropské unie.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance