Detail práce

Nezávislost centrální banky- teorie a aplikace na ČR

Autor: Mgr. Václav Pohoriljak
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Holub Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 38
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Nezávislost centrální banky se stala důležitou proměnnou monetární politiky na konci minulého století. Tato práce nabízí stručný pohled na to, na jakých teoretických základech tato proměnná vynikla. Nabízí přehled důležitých prací Kydlanda, Prescotta a Barra, Gordona. Dále nabízí nejnovější názory na postavení centrální banky. V další část je věnovaná pozornost pokusům kvantitativně vyjádřit tuto nezávislost a testování hypotézy o vztahu této proměnné a inflace nebo variabilitě výstupu. V poslední části se autor pokouší poznané postupy aplikovat na transformující se země s plánovanou ekonomikou, speciálně na Českou republiku.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance