Detail práce

Zemědělské politiky EU a USA – Existuje rozdíl?

Autor: Mgr. Miroslava Žilková
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Evropská integrace
Jazyk: Anglicky
Stránky: 83
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek
Externím konzultantem byl p. Laurent Weil z University Roberta Schumana ve Štrasburku.
Odkaz:
Abstrakt: V této práci jsou zkoumány zemědělské politiky USA a EU z různých úhlů pohledu. Nejdůležitější je srovnání opatření, která jsou v jednotlivých politikách aplikována a jejich nákladů. Bylo používáno několik zdrojů dat, především Evropská Komise, Agentura pro zemědělské služby z USA a OECD.
Výsledky se příliš neliší od toho, co bylo předpokládáno v tezi diplomové práce.
Všeobecně je zemědělská politika USA mnohem méně orientována na zemědělské komodity než politika EU. V USA je dán větší důraz na programy rozvoje venkovských oblastí.
Programy zaměřené na zemědělské komodity jsou v USA a EU podobné s jednou významnou výjimkou. Většina těchto programů v USA nepodmiňuje výši podpory výší produkce na rozdíl od programů v EU před reformou v roce 2005. Situace se změní výše zmíněnou reformou v EU, kde přímé platby zemědělcům také nebudou záviset na výši podpory. Jinak tomu ovšem bude u mechanismu intervenčních cen, ten zůstane stejný.
V USA je zemědělskou politikou podporována produkce mnohem méně komodit než v EU. Náklady obou politik jsou v relativním vyjádření podobné.
V poslední kapitole této práce autorka prezentuje své návrhy budoucnosti zemědělských politik. Obecně je hlavní myšlenkou zemědělské politiky nezrušit,ale výrazně změnit.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY