Detail práce

Teoretický odkaz díla Oty Šika

Autor: Bc. Lukáš Kovanda
Rok: 2003 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Milan Sojka CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 56
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá především přínosem původem českého ekonoma Oty Šika k hospodářské teorii. V úvodu je relativně detailně nastíněna jeho biografie, neboť životní události měly často nezanedbatelný vliv na Šikovo ekonomické myšlení. Tento úvodní oddíl je doplněn rozborem a shrnutím Šikovy rozsáhlé publikační činnosti.
Hlavní část práce je věnována přímo teoretickému odkazu Oty Šika na poli ekonomických věd. Důraz je kladen zejména na reformní ideje z období předcházejícím srpnu 1968. Poměrně komplexně jsou popsány hlavní principy reformy neboli tzv. nové soustavy řízení. Nechybí zde ani nejdůležitější stanoviska kritiků této nové soustavy. Méně zevrubně je pak diskutována Šikova emigrační činnost. Z tohoto období je prostor věnován především konceptu tzv. třetí cesty, kompromisnímu řešení slučujícím prvky kapitalismu a socialismu.
Práce si klade za cíl seznámit čtenáře s význačnou osobou Oty Šika a zachytit jeho nejzávažnější ekonomické názory, postoje a ideje.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance