Detail práce

Mikroekonomická analýza spotřeby alkoholických nápojů, spotřební daň na alkoholické nápoje

Autor: Mgr. Ondřej Přibyl
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 80
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Zdanění alkoholických nápojů spotřební daní je obvyklý nastroj jak získat patřičný obnos do státní pokladny.Tento nástroj,jako kterekoliv zdanění , dovoluje vládě financovat její aktivity pro blaho celé společnosti.Zdanění alkoholických nápojů je však kontroversní nejen z ekonomického pohledu na produkci, distribuci a vůbec konkurence a zákonu trhu, ale také ještě diky otázkám z pohledu morálky, zdraví a celkového společenského řádu. V první časti se věnuji analýze jednotlivých aspektů a faktorů zdanění alkoholických nápojů, spolu s popisem harmonizace spotřebních daní na alkohol jak v Česke republice tak v EU. Druhá čast diplomové práce je zaměřena na ekonomtrickou analýzu spotřební daně na alkohol V ČR s cílem odhadnout cenovou elasticitu alkoholických nápoju v České republice a nasledně z ní vypočíst dodatečný příjem do rozpočtu při zvýšení sazby této daně.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance