Detail práce

Post Keynesiánská daňová teorie

Autor: PhDr. Jan Zápal
Rok: 2005
Vedoucí: † prof. Ing. Milan Sojka CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 71
Ocenění: Hlávkova cena za nejlepší diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Protože se Post Keynesiánská daňová teorie výrazně liší od standardní daňové teorie, porovnávám ve své práci závěry obou a snažím se identifikovat důvody těchto odlišností.
Rozdíl mezi oběmi teoriemi ilustruji na příkladu jejich interpretace současných daňových trendů a struktury českého daňového systému. Současné daňové trendy jsou popsány změnami v daňovém systému a struktura daňového systému pomocí efektivních daňových sazeb spočtených na základě dat národního účetnictví. Hlavním závěrem je, že český daňový systém odpovídá spíše doporučením standardní daňové teorie než doporučením Post Keynesiánské daňové teorie
Ke stažení: Jan Zápal

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance