Detail práce

Nástin hospodářského vývoje Turecka

Autor: Bc. Martina Vaňková
Rok: 2006 - zimní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 78
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá hospodářským vývojem Turecka od počátku republiky až do nedávné fiananční krize roku 2001. Ve světle politického vývoje a mezinárodních vztahů jsou zde popsány všechny jeho hlavní etapy zahrnující několik hospodářských krizí. První kapitola se zabývá obdobím počátku republiky, které bylo spojeno s reformami Mustafy Kemala Atatürka jež na dlouhou dobu poznamenaly hospodářský vývoj Turecka. Značná pozornost je věnována stabilizačnímu programu osmdesátých let, který přinesl silnou vlnu liberalizace jak do hospodářského, tak do politického života.
Ke stažení: Vaňková Martina

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance