Detail práce

Rozpočtové instituce a analýza rozpočtové situace ve vybraných státech

Autor: Mgr. Stanislava Tomková
Rok: 2006 - zimní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Evropská integrace
Jazyk: Anglicky
Stránky: 90
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá možnými důsledky vlivu rozpočtových institucí na hospodaření s rozpočtovými prostředky v České a Slovenské republice. Druhá kapitola rozebírá teorii rozpočtování, nastiňuje hlavní příčiny nadměrného využívání rozpočtových prostředků a nejčastěji aplikovaný proces, který můžeme sledovat při tvoření rozpočtového zákona na daný rok. Třetí kapitola velmi stručně shrnuje hlavní problémy rozpočtových pravidel na evropské úrovni. Hlavní důraz mé práce se soustřeďuje na dvě země Evropské unie, Českou a Slovenskou republiku, a jejich instituce a fiskální situaci. Práce navazuje na studii Holgra Gleicha, který potvrdil hypotézu, že existuje přímý vztah mezi rozpočtovými institucemi a hospodařením s rozpočtovými prostředky, a provedl ekonometrickou studii na toto téma pro léta 1994 - 1998. V mé práci jsem se zaměřila na období let 2000 - 2003 a hodnocení situace v rozpočtových pravidlech v České a Slovenské republice. Hodnotící analýzu a porovnání s výsledky Gleichovy studie jsem provedla ve čtvrté kapitole. Část pátá shrnuje výsledky práce.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance